Τρίτη, 3 Μαΐου 2011

Ανάκλαση του ήχου

Στο μάθημα της φυσικής και στην ενότητα "ανάκλαση του ήχου"  μάθαμε ότι η νυχτερίδα για να προσανατολιστεί χρησιμοποιεί το φαινόμενο της ανάκλασης των ηχητικών κυμάτων.Μια συμμαθήτριά μας έφερε τη νυχτερίδα (εικόνα) την οποία είδαμε και εξηγήσαμε τον τρόπο με τον οποίο εντοπίζει τα εμπόδια  και μπορεί να πετάει χωρίς δυσκολία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: