Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2012

"Γινόμαστε Ταξιδιώτες της γνώσης μετο ... 01"  ... και συμμετέχουμε στο 4ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής... κατασκευάσαμε τη δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα ....κατασκευάσαμε ένα website  για τον τόπο μας .... κατασκευάσαμε μια μελλοντική αίθουσα και .... τώρα δημιουργούμε μια "τράπεζα"  πληροφοριών με συλλογή βίντεο ....._

Δεν υπάρχουν σχόλια: