Παρασκευή, 20 Απριλίου 2012

Μετά την παρουσίαση της εργασίας μας  "Ταξιδιώτες της Γνώσης με το ...01" στο προσυνέδριο Πέλλας που έγινε στην Έδεσσα στις 22/03/2012 συνεχίζουμε την παρουσία μας στο Συνέδριο με την τελική παρουσίαση που θα γίνει στις 9/5/2012 στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Τεχνολογίας "ΝΟΗΣΙΣ" της Θεσσαλονίκης (Πλανητάριο)