Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2012

8ος Διαγωνισμός Πρωτοπόρων Εκπαιδευτικών ....


Συμμετέχουμε....

Τι είναι η Πρωτοβουλία «Συνεργάτες στη Μάθηση»
Οι τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ) έχουν τη δύναμη να μεταβάλουν τη ζωή μας, δημιουργώντας ευκαιρίες που δεν υπήρχαν στο παρελθόν. Η πρωτοβουλία της Microsoft «Συνεργάτες στη Μάθηση» έχει ως κύριο σκοπό την διευκόλυνση της πρόσβασης όλων στις ΤΠΕ, ανεξαρτήτως ηλικίας, μαθησιακής εμπειρίας ή γεωγραφική θέσης, μέσω της παροχής των κατάλληλων υποδομών καθώς και των απαιτούμενων γνώσεων.http://www.microsoft.com/hellas/education/pil/

Δεν υπάρχουν σχόλια: