Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2012


Συμμετέχουμε...

Σχεδιασμός και εφαρμογή της ενεργητικής μάθησης μέσα από έξι διαφορετικές οπτικές...
Το “Learning by six Thinking Hats είναι ένα project το οποίο υλοποιείται από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας σε συνεργασία με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών) με τη μεθοδολογία της «Ιστοεξερεύνησης» - Web Quest και βασίζεται στο θεωρητικό μοντέλο του Edward de Bono “Six Thinking Hats” - τα έξι καπέλα σκέψης.



2ο Δημοτικό Σχολείο 
Κρύας Βρύσης Πέλλας


20/11/2012

Αγαπητοί γονείς / κηδεμόνες,

στο πλαίσιο της συμμετοχής της Ε΄ & ΣΤ΄ τάξεων του σχολείου μας στη Δράση LEARNING BY SIX THINKING HATS (http://elearning.didedra.gr/course/view.php?id=20) της ΔΔΕ Δράμας και του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, αναπτύσσουμε δράσεις και πρωτοβουλίες που ευνοούν τη μαθησιακή διαδικασία και κάνουν τη διδασκαλία, πιο βιωματική, πιο δημιουργική και εντέλει πιο αποτελεσματική και ευχάριστη.
To LEARNING BY SIX THINKING HATS συμμετέχουν φέτος 840 εκπαιδευτικοί από ολόκληρη τη χώρα και σταδιακά επεκτείνεται σε όλο και περισσότερα σχολεία της Ελλάδας. Για το σκοπό αυτό κρίνεται σκόπιμη η ενημέρωση του συνόλου της εκπαιδευτικής κοινότητας της χώρας μας, αλλά και της κοινής γνώμης σχετικά με τη σχολική καινοτομία. Η ανάδειξη καλών πρακτικών, σαν αυτές που εφαρμόζονται στο σχολείο μας, διευκολύνει την κατανόηση και τη διάδοση της καινοτομίας στο σχολικό περιβάλλον.
Η δραστηριότητα που αναπτύσσουν οι εκπαιδευτικοί κ. Παπαθεοδώρου Ελένη και κ. Παβέλης Παναγιώτης και οι μαθητές του σχολείου κατά τη συμμετοχή τους στο LEARNING BY SIX THINKING HATS αποτυπώνεται περιγραφικά σε μία έκθεση, η οποία γίνεται καλύτερα κατανοητή, όταν συνοδεύεται από φωτογραφικό υλικό που απεικονίζει τη συμμετοχή των μαθητών.






Δεν υπάρχουν σχόλια: