Κυριακή, 16 Δεκεμβρίου 2012

Συμμετέχουμε στο 5ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής.
Καταθέτοντας  λίγα χρήματα για τα παιδιά της UNICEF ολοκληρώσαμε το πρόγραμμα "Γινόμαστε υπερασπιστές των παιδιών 2012 - 2013"
Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα "Εικονογράφηση και γραφή"
Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα "Γνωρίζοντας διαδραστικά Έλληνες Ζωγράφους"