Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου 2021

Τα Κάλαντα από διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Πατώντας το πλαίσιο με τον σταυρό μπορείτε να προσθέστε τα κάλαντα της περιοχής που θέλετε.


Έγινε με το Padlet

Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2021

 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

ΘΕΜΑΤΙΚΉ: Ζω καλύτερα - Ευ Ζην

Υποθεματική : Ψυχική και συναισθηματική υγεία

Θέμα: Στη σωστή συμπεριφορά... η βία δε χωρά
Σάββατο 27 Νοεμβρίου 2021

 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Α ΚΥΚΛΟΣ

Θεματική:  Ζω καλύτερα – Ευ Ζην

Υποθεματική: Υγεία: Οδική Ασφάλεια

  BINTEO    STOP … Προσοχή! Δρόμος Κυκλοφορίας

Τετάρτη 17 Νοεμβρίου 2021

 Το ηλεκτρονικό μας βιβλίο στην εκπαιδευτική πλατφόρμα του eclass. Ιστορία Δ΄ Τάξη
 Η δημιουργία ενός πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής από μαθητές!!!

Ένα φανάρι με microbit και δύο αυτοκίνητα με lego wedo 2.0. Με τον κατάλληλο προγραμματισμό βγήκαν στην κυκλοφορία. Δημιουργία μαθητών Δ΄ Τάξης!!!!!!
Το πρώτο Lego αυτοκίνητο προχωράει και σταματά στο φανάρι. Από αριστερά έρχεται το άλλο lego αυτοκίνητο και περνά τη διασταύρωση. Όταν περνάει τότε ξεκινάει το πρώτο αυτοκίνητο που είχε σταματήσει. Ο φωτεινός πίνακας γράφει: Προσοχή στο δρόμο. (Ομοίωμα των φωτεινών πινακίδων που υπάρχουν στους αυτοκινητόδρομους). Χρησιμοποιήθηκαν υλικά από το Lego Wedo 2.0 και πλακέτα προγραμματισμού microbit. Ο προγραμματισμός έγινε με MakeCode και LEgo Wedo 2.