Σάββατο, 18 Μαρτίου 2017

Η ψηφιακή βιβλιοθήκη 
Είσοδος για τους μαθητές
http://2dim-k-vrysis.pel.sch.gr/dglibra…/libraryst/Login.php
Είσοδος για επισκέπτες
http://2dim-k-vrysis.pel.sch.gr/dglibrary/library/index.php
Η ψηφιακή μας βιβλιοθήκη
Η ψηφιακή βιβλιοθήκη έχει δημιουργηθεί με στόχο την προώθηση της φιλαναγνωσίας και την ανάπτυξη σχολικών δραστηριοτήτων που προάγουν τη συνεργατική μάθηση και ενισχύουν τις διαμαθητικές σχέσεις. Επιπλέον έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να μη δημοσιοποιεί προσωπικά δεδομένα μαθητών δίνοντας όμως ταυτόχρονα τη δυνατότητα στον επισκέπτη να αποκομίζει libraσημαντικά στοιχεία για τη «δανειστική κατάσταση» ενός βιβλίου, χρήσιμες περιγραφές για το περιεχόμενό του καθώς και τις γνώμες-απόψεις των μαθητών που το διάβασαν. Ιδιαίτερα για την περίπτωση των μικρών μαθητών, έχει προβλεφθεί η δυνατότητα επισύναψης αρχείων ήχου των μαθητών. Ταυτόχρονα δίνει την ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς να παρουσιάζουν τις δράσεις που ανέπτυξαν στα πλαίσια της φιλαναγνωσίας για το κάθε βιβλίο συνδέοντας τη βιβλιοθήκη με την λειοτυργία της ιστοδελίδα του σχολείου.
Επιπροσθέτως, η βιβλιοθήκη παρέχει υπηρεσίες ασύγχρονης επικοινωνίας μεταξύ των μαθητών προάγοντας την συνεργασία μεταξύ τους ακόμη και κατά την παραμονή τους στο σπίτι, καθώς και την επικοινωνία μεταξύ εκπαδευτικών και μαθητών. Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να υπόβάλουν μια εργασία τους ηλεκτρονικά επιλέγοντας την κατηγορία της και το θεματικό χώρο της βιβλιοθήκης ή σχολικής εφημερίδας που επιθυμούν να δημοσιευτεί. Με τον τρόπο αυτό αυτόματα, χωρίς τη χρήση αποθηκευτικών μέσων, η εργασία τους περνάει από το σπίτι στο χώρο του σχολείου κι από εκεί, μετά την έγκριση του εκπαιδευτικού, στο διαδίκτυο. Για την προστασία των μαθητών, δίδεται στους εκπαιδευτικούς η δυνατότητα ελέγχου του διαλόγου μεταξύ των μαθητών για την αποφυγή υβριτικών διαλόγων ή διαπληκτισμών μεταξύ των αμθητών καθώς και την ανάπτυξη φαινομένων ψηφιακής σχολικής βίας

Δεν υπάρχουν σχόλια: